Een raadsvoorstel dat veel bouwstof heeft doen opwaaien. De 27 geplande sociale huurwoningen aan de Nijverheidsweg gaan er (vooralsnog) niet komen. Enerzijds is dat natuurlijk een droevige ontwikkeling aangezien PrO zo ontzettend voorstander is van meer sociale woningbouw. Toch vinden wij, samen met PGB en VVD, de situatie aan de Nijverheidsweg West zodanig onaantrekkelijk dat we besluiten niet te gaan bouwen.

PGB ziet graag een gebiedsvisie voor het omliggende terrein. Voor ons geldt dat net zo. Een woonwijk in de nabijheid van industrie vraagt namelijk om een zorgvuldige planning en uitvoering. Zo’n gebiedsvisie moet worden opgesteld in samenwerking met de ondernemers die daar gevestigd zijn, maar ook met de bewoners van het KVL-dorp. We hebben immers reeds mogen ervaren bij het burgerinitiatief dat KVL-bewoners heel graag betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling van het dorp. En dat is tot heden nog niet voldoende gelukt in onze ogen.

Het is duur leergeld realiseren wij ons. Laat het dan ook een les zijn voor de toekomst om vóóraan in het proces alle partijen te horen, zodat we volgende keer ook écht kunnen bouwen.