Donderdagavond 8 november stond de begroting 2019  op de agenda van de raad. Voor PrO hét moment de eerste piketpaaltjes in de grond te slaan. De begroting zag er goed uit ten opzichte van die van vorig jaar. Ja, er gaat veel geld uitgegeven worden maar dat gaat dan wel naar zaken die echt nodig zijn. De weerstandsratio ( het appeltje voor de dorst als iets tegenzit)gaat wel dalen maar blijft keurig boven de 1,5 die we met elkaar hebben afgesproken. Het is een goed leesbaar stuk, duidelijke cijfers en taal maar soms kan het nog beter SMART geformuleerd worden. Over het algemeen is PrO tevreden over de begroting, uiteraard kan er altijd wat verbeterd worden.

Zoals bekend is staat het langzaam verkeer bij ons hoog in het vaandel. In de begroting zagen wij dat echter te weinig terugkomen. Daarom dienden we een amendement in om toe te voegen aan de begroting dat bij (her)inrichting langzaam verkeer meer aandacht krijgt en er in het centrum meer parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden voor fietsen. Het amendement werd door bijna alle partijen gesteund en is daarmee aangenomen, voor PrO een erg goede zaak.

Daarnaast maakt PrO zich erg zorgen om kinderarmoede. In Oisterwijk leven ongeveer 600 gezinnen in armoede en daar moet iets aangedaan worden. Om daarvoor te zorgen kwam PrO met een amendement om in de begroting op te nemen dat er meer acties en geld wordt gereserveerd om kinderarmoede te bestrijden. Gelukkig waren alle partijen in de raad het erover eens dat dit een serieuze zaak is en stemde iedereen in met het amendement. 

Niemand is voor eenzaamheid, zo ook PrO niet. In de begroting misten we echter de activiteiten ter preventie van eenzaamheid in kwetsbare doelgroepen en zo stelden we voor dit toe te voegen. En dat is gelukt! Wederom waren alle raadsleden hier mee akkoord en wordt er komend jaar écht iets tegen eenzaamheid gedaan. 

Helaas is niet alles wat we wilden ons gelukt. PrO is tegen de hondenbelasting en wil deze daarom afschaffen. Eerder bij de vergadering omtrent de PPN werd hier al over gediscussieerd maar toen werd het uitgesteld naar de begroting omdat er geen dekking was voor het gat wat dan ontstaat. Nu hadden we wel dekking maar ook deze keer waren de andere partijen het niet eens met ons amendement om de hondenbelasting af te schaffen. Ze stelden voor er een discussienota van te maken en het nog eens in de commissie te bespreken. Voor 2019 hebben we het dus niet kunnen afschaffen, maar we geven niet op. PrO zal zich blijven inzetten om deze oneerlijke belasting af te schaffen tot de andere partijen zien dat deze belasting niet meer van deze tijd is. 

Een aantal van onze amendementen bleken te vroeg voor de Raad en het college. Het amendement om als gemeente nu het voorbeeld te geven om te verduurzamen van gemeentevoertuigen en te starten met het aanschaffen van elektrische voertuigen. College wil eerst een de pilot afronden! PrO kan niet wachten en wil hier vaart achter. Het tweede amendement ging over het tekort aan sociale huurwoningen. PrO roept al jaren dat hier werk van gemaakt moet worden. En ook nu moeten we wachten op de woonagenda die er over 2 weken is. Ook hier zal PrO aandringen op snelheid. We wachten al veel te lang hierop. We willen dat jongeren en mensen met een kleine beurs ook in onze gemeente kunnen wonen.

Al met al kan PrO terugkijken op een positieve avond met een, over het algemeen, goede sfeer. Flinke debatten waar nodig maar wel altijd met respect tegenover elkaar. We hebben veel bereikt maar hebben zeker nog een uitdaging voor de toekomst. 

Fractie PrO