Gisteren las u het eerste deel van onze reactie op de begroting 2016. Vandaag volgt deel 2 ‘Samen’, met de onderwerpen burgerparticipatie, parkeren en leefbaarheid.

Samen

 

Burgerparticipatie

We lezen dat  U volgens een bepaald protocol burgerparticipatie gaat aanpakken.  Kunt u ons concreet aangeven wat u daaronder verstaat en hoe u per criterium uit het protocol dit in de praktijk gaat uitwerken?

Van Oisterwijk aan zet is nog niet echt veel terecht gekomen. En wat doet dit college: het enige raadsinitiatief waar inwoners echt met een initiatief terecht kunnen, nl. MIGO verder uitkleden en de nek omdraaien. PrO kiest voor behoud van de financiën en voortzetten van dit innovatiefonds.

Verder zouden wij graag van u weten hoe u omgaat met het burgerinitiatief van De Tovervogel waarin concreet wordt gevraagd iets aan de verkeersveiligheid rond de school te doen.

 

Parkeren rond het centrum

Parkeerproblemen rond het centrum: vóór de verkiezingen zat hier op ons initiatief de raadszaal vol met inwoners uit de straten rond het centrum. Ze waren het al jaren zat dat hun straten als parkeergelegenheid werden gebruikt door medewerkers uit het centrum en ambtenaren die van buiten komen. Ze kwamen met goede oplossingen die wij allemaal aan dit college hebben aangeleverd. En de aanwezige collega’s van andere partijen steunden allemaal een snelle aanpak. Maar nee, er moest een deskundige van buitenaf worden ingehuurd en nu zijn we twee jaar verder, zogenaamd is er samen met inwoners een plan gemaakt, en vervolgens is het initiatief gekaapt door ondernemers die het parkeren in het centrum anders willen. Dit is hét voorbeeld van hoe we niet met onze inwoners moeten omgaan. Deze inwoners zullen geen 2e keer ingaan op een uitnodiging van de politiek en raken het vertrouwen in een bestuur dat samen optrekt kwijt.

 

Leefbaarheidsplannen

Beukendreef-5608De leefbaarheidsplannen. Wie van de aanwezigen hoort er nog van? U denkt het vertrouwen in het Westend terug te kunnen winnen door meer aandacht te besteden aan de fysieke omgeving, maar komt met geen enkele oplossing voor het werkelijke probleem, namelijk dat de bewoners van het Westend geen enkele vertrouwen meer hebben in de gemeente/overheid. U belooft de Beukendreef aan te pakken in 2017, en in de 2e helft van 2015 een bewonersbijeenkomst te organiseren, maar eind oktober heeft u nog niks gedaan. Vertrouwen moet verdiend worden en dat begint met afspraken nakomen. Bent u in het donker wel eens vanuit het centrum richting Westend gelopen? In elke straat die je verder van het centrum verwijderd komt, neemt de kans op een struikelpartij met 20% toe met als topper de Beukendreef waar tegels recht omhoog steken. Tegelijkertijd zien we mooi glad nieuw asfalt aan het Klompven en omgeving. Zelfs het voetpad langs de stroom aan de Groenstraat wordt geasfalteerd. Als je dan ook nog moet ervaren dat aan stankklachten, afkomstig van de Oisterwijksebaan, na herhaald bellen, niks wordt gedaan en het college jarenlang uitbreidingsplannen van de boer daar wilde doordrukken, geef je het op en reageer je zoals veel mensen uit het Westend hebben gereageerd in het onderzoek voor de structuurvisie: geen enkel vertrouwen meer in de gemeente.

Morgen het laatste deel, in het teken van het thema ‘Groen’.