Vandaag het laatste deel van onze reactie op de begroting 2016. Zaterdag en zondag stond in het teken van ‘sociaal‘ en ‘samen‘. Deze keer nemen we het thema ‘groen’ onder de loep.

15756641762_46bfa7652a_zGroen
Structuurvisie

U schrijft dat u de structuurvisie duurzaam gaat aanpakken, maar pakt vervolgens een kader voor de beoordeling daarvan dat veel te veel de nadruk legt op de profit aspecten voor ondernemers en de andere twee P’s, namelijk people en planet een beetje onder het tapijt veegt. PrO vraagt u nogmaals nu eens echt met stappen te komen om ons te onderscheiden als duurzame gemeente.

 

Kop van de Lind
In een raadsinformatiebrief geeft u het stappenplan aan om te komen tot een aanpak van de Kop van de Lind. Tot onze grote verbazing moeten wij hierin lezen dat de raad in dit proces niet meer betrokken wordt. Voor het meest beeldbepalende stuk van ons dorp kan dit echt niet. Wij verwachten dat u de procedure zo aanpast dat het voorstel uiteindelijk door de raad wordt vastgesteld.

 

Verplaatsing Reebok
U wenst mee te werken aan een verplaatsing van de Reebok. U doet geen uitspraak over de grootte en de voorwaarden waaronder. Wij als PrO willen geen totale vrijbrief afgeven alleen omdat naar de ondernemer in het verleden bepaalde toezeggingen zijn gedaan. Verder zijn wij benieuwd in hoeverre deze toezegging overdraagbaar is naar eventuele overnamekandidaten. PrO wil in ieder geval geen grootschalig bungalowpark maar kleinschalige voorzieningen die zich onderscheiden.

 

Buitengebied
De wijze waarop dit college meent het aantal bedden voor toeristen te moeten vergroten lijkt zo belangrijk, dat andere verworvenheden steeds minder gelden. Het plan Bottelroos is weer een voorbeeld waarbij het college blind achter een initiatief in het buitengebied aanloopt, zonder zich af te vragen of we, zoals we in het bestemmingsplan hebben afgesproken, deze voorziening duurzaam in een leegstaand bestaande agrarisch bijgebouw kan worden gehuisvest. En wat PrO betreft realiseren we dit soort initiatieven zeker niet in deze omvang, want dat heeft niets meer met toerisme te maken.

 

Kortom:
Op inhoud vindt PrO dit een vage, oncontroleerbare begroting, waarmee u een van de wettelijk vastgelegde rollen van de raad onmogelijk maakt en als er dan een keer keuzes in staan zijn het zeker niet de keuze die PrO zou maken.

Aanstaande donderdag staat de begroting van 2016 op de agenda van de raadsvergadering. Wilt u graag nog uw reactie op de begroting aan ons kenbaar maken, dan kan dat op woensdag 11 november. Vanaf 19.30 uur is het inloopspreekuur en om 20.00 uur starten we met de fractievergadering. Deze keer vergaderen we bij Basisschool De Vonder in Moergestel. U bent van harte welkom!

Mocht het niet lukken om bij deze of een toekomstige vergadering aanwezig te zijn, dan kunt u ons natuurlijk ook altijd mailen, een reactie achter laten op onze website of op onze Facebookpagina.