Foto: Rob Dammers

Gaat ProRail haar naam eer aan doen?

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu moet ProRail de geluidshinder langs het spoor terugdringen. Voor 400 gemeenten in Nederland heeft Prorail daartoe een plan gepresenteerd. Elke gemeente heeft vervolgens de mogelijkheid met een stedenbouwkundige visie te reageren op de door ProRail voorgestelde plannen.

Beeldvormingsavond

Op 2 november presenteerde het College van Oisterwijk tijdens een beeldvormingsavond de plannen van ProRail aan de gemeenteraad en commissieleden. Na afloop zat de schrik er goed in. Immers, een voorstel waarin op een aantal plaatsen geluidsschermen van 5 meter hoog worden gepland, roept onmiddellijk het beeld op van een tweedeling van Oisterwijk. Van een ‘Parel in het groen’ naar een gemeente met heel veel hoge, groene schermen dwars door het dorp Oisterwijk.

Daarom presenteerde het College ook een in opdracht van de gemeenteraad gemaakte ‘stedenbouwkundige visie’. Hierin werd het spoor door Oisterwijk in acht deelgebieden opgeknipt en werd per deelgebied gekeken naar de gevolgen van de plannen van ProRail. In de stedenbouwkundige visie werden ook verbetervoorstellen gedaan. Deze verbeteringen zijn  in de ogen van PrO té beperkt en ze hebben nog steeds grote gevolgen zijn voor de uitstraling van Oisterwijk.

Het was in de ogen van PrO vanzelfsprekend geweest om als vervolgstap in een aantal openbare bijeenkomsten alle inwoners van deze plannen op de hoogte te stellen en mee te laten denken over alternatieven.  Immers, de uitstraling van Oisterwijk gaat iedereen aan en hoe meer inwoners je erbij betrekt, hoe meer goede ideeën meegenomen kunnen worden. Het college koos echter voor een avond voor alleen direct omwonenden van het spoor. Wat PrO betreft écht een gemiste kans!

Raildempers

Dat de direct omwonenden ook nogal wat op te merken hebben  op de plannen, blijkt wel uit de 41 reacties die kwamen. Opvallend bij deze reacties is dat veel omwonenden aangeven meer last van trillingen te hebben dan van de geluidsoverlast. Gedeeltelijk is dat te begrijpen, want in het verleden zijn veel woningen langs het spoor extra geïsoleerd. Om de trillingen terug te dringen heeft PrO gepleit voor raildempers over het hele traject. De ervaringen met de aangebrachte raildempers rond KVL zijn nl. positief.

Er zijn n.a.v. de omwonenden nog tal van aanpassingen in het definitieve plan opgenomen. Vaak gaat het dan om het lager maken van de geluidsschermen dan de door ProRail voorgestelde hoogte. Ook het aanbrengen van beplanting langs de schermen zal geïntensiveerd worden. Daarnaast heeft PrO gepleit voor een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing. Het is van groot belang dat bijv. het zicht op KVL straks niet verdwijnt doordat we tegen hoge schermen aankijken.

Komende weken wordt naar de omwonenden teruggekoppeld wat er met hun inbreng is gedaan en wordt de ‘stedenbouwkundige visie’ definitief gemaakt. Vervolgens zal deze visie de basis worden voor de gesprekken met ProRail.

Afwachten

Wij moeten ons realiseren dat ProRail uiteindelijk zal bepalen welke wijzigingen ze wel en niet goedkeuren. En om het nog ingewikkelder te maken….het kan ook zijn dat het helemaal niet doorgaat, omdat al die 400 plannen samen het budget van het Ministerie ver overschrijden. Afwachten dus wat er echt gaat gebeuren!

Namens de fractie PrO

 

 

Ruud van der Star

Ruud van der Star

Raadslid en commissielid Ruimtelijke Zaken