Het duurde even, maar het is zover; de hondenbelasting in de gemeente Oisterwijk wordt per 1 januari 2021 afgeschaft. Het college heeft eindelijk naar de oproep van PrO geluisterd. Al bijna twee jaar roepen wij op om de hondenbelasting af te schaffen. Wij vinden dit namelijk een oneerlijke belasting die uit een ver verleden stamt. De hondenbelasting is namelijk geen doelbelasting. Dat betekent dat de opbrengsten hieruit niet gebruikt worden voor de kosten voor honden. De hondenbelasting gaat in een algemene pot waar van alles van betaalt wordt. De mensen die een hond bezitten betalen dus zonder reden meer belasting dan anderen.

Al tijden werd er gediscussieerd over de hondenbelasting in de gemeenteraad en vanavond is de beslissing gemaakt om het af te schaffen. Het college heeft in de begroting voorgesteld om de hondenbelasting per 1 januari 2021 af te schaffen en daar heeft de raad mee ingestemd. Hij werd verdisconteerd in de OZB waardoor er dus een eerlijkere verdeling is. Wij zijn blij dat de meerderheid van de raad en het college ook hebben ingezien dat deze oneerlijke belasting moest afgeschaft worden.