Het bestuur van PrO heeft afgelopen dinsdag 7 januari uit de pers mogen vernemen dat D’66 besloten heeft PrO te verlaten. Met 13 stemmen voor en 6 tegen heeft D’66 in een besloten vergadering dit besluit genomen. Merkwaardig voor een partij die democratie hoog in het vaandel heeft om dit besloten te doen, geïnitieerd door een regiobestuur uit Tilburg. De reden zou zijn dat men zich niet meer herkent in PrO. Merkwaardig is dat D’66 hierover nooit een discussie gevoerd heeft willen voeren  binnen PrO, terwijl de deur van zowel bestuur als fractie daarvoor altijd heeft open gestaan.

 Blijkbaar kunnen zij zich niet meer vinden in de doelstellingen van PrO,  PrO  blijft een progressieve koers  voeren gericht op vergroening, duurzaamheid, sociaal en  op het bevorderen van welzijn in plaats van welvaart. Dit laatste werd ook door onze Koning onlangs nog eens benadrukt in zijn kersttoespraak.  Natuurlijk accepteert PrO het besluit tot uitreding, hoewel wij de versnippering geen goede zaak vinden. Als men zich niet meer in de gezamenlijke  politieke lijn kan vinden, dan geeft opstappen wellicht meer helderheid.

PrO gaat onverminderd door om de progressieve koers verder vorm te geven. Zeker nu de grootste partij van Haaren – Progressief ’96 – besloten heeft zich aan te sluiten bij PrO. Maar ook om de urgente problematiek op het gebied van milieu en welzijn (jeugdhulpverlening, dementie, sociale woningbouw) aan te pakken . Uiteraard zijn reacties op dit artikel welkom op bestuur@pro-oisterwijk.nl.

Bestuur PrO