Deze conclusie trekt PrO na de raadsvergadering van donderdag 4 februari jl.

Het lukt het College maar niet om de inwoners van Oisterwijk op een goede manier te betrekken bij besluitvormingstrajecten. Voorbeelden daarvan zijn de Hoogstraat, de spoorwegovergang Almystraat, de Kapelaan Huijberslaan en recent nog het besluit om het linksaf verbod in te stellen voor de Nicolaas van Eschstraat. Ook de startbijeenkomst Herinrichting Beukendreef werd door de meeste aanwezigen als teleurstellend ervaren.
Vier insprekers lieten tijdens de raadsvergadering op duidelijke wijze horen dat zij op geen enkele wijze waren betrokken bij het besluit om het linksaf verbod in te stellen voor de Nicolaas van Eschstraat.
Daarom diende PrO samen met PGB een motie in om het College de opdracht te geven om in situaties die de directe (fysieke) omgeving van inwoners beïnvloeden een bewonersavond te organiseren voordat zij een besluit neemt. Op die bewonersavond moet het college hun plan is voorleggen aan de bewoners. Bewoners geven dan aan wat zij er van vinden. Daarna neemt het college pas een besluit. De argumenten van de bewoners worden daarin dan ook meegenomen.
Coalitiepartij AB wijst de motie af met de volgende reactie:
‘Onze inwoners hebben de raad gekozen, de raad heeft het college benoemt en het lijkt wel alsof we nu op de stoel van het college gaan zitten. Raad heeft mogelijkheden genoeg om later in te grijpen.’
De VVD wijst de motie af om dezelfde redenen als AB maar voegt daaraan toe: ‘De definitie van de directe (fysieke) leefomgeving van inwoners in de motie is wel erg breed. Bomen, lantaarnpalen, daar kan alles onder vallen.’ Dat gaat de VVD te ver. Zij heeft voldoende vertrouwen in het College. Bovendien stelt de VVD: ’In Oisterwijk aan Zet is aangegeven dat wij de bewoners vooraan in het proces willen betrekken bij de besluitvorming.’
PGB was het wel met PrO eens en geeft bovendien aan dat in het coalitieakkoord staat dat de coalitie met inwoners in gesprek gaat als er besluiten worden genomen over hun directe leefomgeving. Toch, zo geeft PGB aan, lijkt het College deze afspraken regelmatig te vergeten.
Onze motie werd verworpen!
Maar wat betekent nu eigenlijk inbreng van bewoners in Oisterwijk? Dat inwoners mogen meepraten als College en coalitie dit nodig vinden? Overal inwoners bij betrekken gaat de VVD te ver. AB grijpt liever achteraf in. PrO is een andere mening toegedaan. Inbreng van bewoners betekent dat inwoners altijd betrokken moeten worden bij besluiten die hun leefomgeving aangaan. En niet slechts een vertegenwoordiging in de vorm van een Wijkraad, maar zo breed mogelijk.
Het zijn mooie woorden van de coalitiepartijen dat zij inwoners vooraan in het proces bij de besluitvorming willen betrekken. Dat hebben ze ook mooi opgeschreven in hun coalitieakkoord. Maar als het op daden aankomt zien wij daar nog weinig van. En toen we een paar stukjes uit dat akkoord letterlijk voorlazen bleef het heel stil bij AB en de VVD…..
Daarom trekt PrO de conclusie dat Oisterwijk en zijn inwoners toe zijn aan ‘echte’ inbreng. Het College en de coalitiepartijen AB en VVD nog lang niet!
Omdat het college regelmatig afspraken ‘vergeet na te komen’ heeft PGB ondersteund door PrO een motie ingediend waarin de teleurstelling werd uitgesproken richting het College. Ook deze motie haalde het niet bij de coalitiepartijen VVD en AB. Burgemeester Hans Janssen gaf aan dat het College zich niet herkende in de argumenten van deze motie en hij gaf aan dat hij zich afvroeg of deze motie bijdraagt aan het traject ‘Bouwen aan vertrouwen’. Vreemd dat de burgemeester zich dat schijnbaar niet afvroeg bij de motie van treurnis die ingediend werd door AB en VVD richting Kees van Elderen!