Het had donderdag 8 oktober  zo mooi kunnen zijn: Oisterwijk opnieuw een duurzame toeristische gemeente. Maar de coalitie van VVD en AB besloot tegen het amendement te stemmen waarin Pro en PGB het college daartoe opdracht hadden willen geven. Daarmee was een buitenkans verkeken om duurzaamheid weer integraal onderdeel te maken van het beleid en te integreren in de dagelijkse praktijk van college en organisatie. Want daar is het sinds 2010 uit verdwenen, volgens een rapport van de Rekenkamer Commissie. Het rapport volgt op een onderzoek naar duurzaamheid in het beleid rond recreatie en toerisme.

Duurzaam-01705De conclusies van het onderzoek (hier te lezen) waren niet mals: ”De basis die in 2009 is gelegd met de Duurzaamheidsbalans en verschillende instrumenten om duurzaamheid in beleid en organisatie te borgen, is na 2010 niet uitgewerkt tot een beleidskader. De toepassing en uitwerking van duurzaamheid in het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie is niet gestructureerd en niet consequent. Dit is ook zichtbaar op het terrein van toerisme en recreatie. De gemeente hanteert duurzaamheid ook niet als specifiek doel voor dit beleidsterrein (pag 2).”

Een gemiste kans dus, voor een gemeente die zich wil associëren met natuur en het toerisme en de recreatie wil laten groeien. Want Oisterwijk in nu juist dé gemeente die zich zou moeten profileren op het terrein van duurzaamheid, met hoogwaardige horeca en voorzieningen in het centrum, gecombineerd met een aantrekkelijke natuur waar nog rust en ruimte is. En dat is een achteruitgang voor Oisterwijk, want:  “In de periode van 2006-2010  stond duurzaamheid in de gemeente Oisterwijk volop in de belangstelling”, volgens ditzelfde rapport. Of, zoals AB tijdens de vergadering opmerkte: “de definitie van duurzaamheid hebben we al, we hoeven hem alleen maar af te stoffen”.

Afgelopen raadsvergadering was er die kans op een nieuwe start. Wij wilden met PGB het college opdracht geven om een bruikbare definitie van duurzaamheid vast te stellen en daar de geschikte instrumenten bij te kiezen. Weg spraakverwarring en, met de duurzaamheidstoets, een mooie 1e stap op weg naar een echte duurzame gemeente.

Maar helaas, het mocht niet zo zijn. VVD en AB trokken alles uit de kast om zoveel mogelijk rookgordijnen op te werpen over het begrip duurzaamheid en wensten op geen enkele wijze onze handschoen op te pakken. Ze weigerden voor ons amendement te stemmen. Daarmee verandert er niets voor Oisterwijk en ontzegt de coalitie Oisterwijk een serieuze aanpak van duurzaamheid.

Ruud van der Star, Jean Coumans