De Raadsvergadering van 4 oktober volgens PrO

Buikpijn kregen we ervan: drie kwartier luisteren naar ontstemde bewoners uit het gebied waar de nieuwe Reebok moet komen. Ze vertelden over het gebrek aan inspraak en de weigerachtige houding van de ondernemer om met hen mee te denken over oplossingen. Zo ga je niet met je inwoners om. En dat was voor ons een belangrijke reden om tegen de startnotitie te stemmen die daarover gaat. Het raadsvoorstel was ook bijzonder rommelig opgesteld: welke bijlagen horen er nu wel en niet bij, waarom was het besluit niet aangepast na commentaar van de commissie RZ. Het verdient allemaal de schoonheidsprijs niet. Liever hadden we de startnotitie opgeschoven naar een raadsvergadering later in het jaar. Dan had de initiatiefnemers opnieuw met de omwonenden kunnen spreken en had het raadsvoorstel helder en duidelijk kunnen zijn. We snapten dan ook niet dat de andere partijen wel akkoord zijn gegaan. Weliswaar hebben zij nieuwe strengere eisen gesteld aan de nieuwe Reebok, geen hotel, maximale nok hoogte en dat soort dingen, maar het gesprek met omwonenden is niet goed gevoerd, en dat zouden de andere partijen toch ook belangrijk moeten vinden.

Met vier stemmen voor en 1 stem tegen heeft PrO verdeeld gestemd over de voetbalfusie. Dat komt niet vaak voor, maar bij PrO krijgt iedereen daar de ruimte voor. Over de fusie zelf zijn we allemaal enthousiast. En we zijn akkoord met de aanleg van de nieuwe velden. De tegenstelling zit in het gelijkheidsbeginsel ten opzichte van de andere verenigingen: in hoeverre is het acceptabel is dat we voor de fusievereniging een uitzondering maken bij de bouw van de kantine. Daarbij zijn de bedragen waar het over gaat erg hoog: in de miljoenen. Jean vindt dat hij dit dit niet kan uitleggen aan de inwoners en andere verenigingen, en komt het gelijkheidsbeginsel onder druk. Andere fractieleden vinden de situatie uniek en een uitgelezen kans om de fusievereniging een goede start te geven. Beide redeneringen zijn legitiem, en daarom heeft ieder volgens zijn eigen geweten gestemd. We hadden een amendement dat we hebben we ingetrokken, toen bleek dat het overbodig was. Een sluitende exploitatie, waar we om vroegen, is gewoon onderdeel is van het proces van garantstellen van de gemeente. 

Het was weer een raadsvergadering met een ‘open debat’ zoals we dat zo mooi noemen. Goed luisteren naar de ander en op basis daarvan, en je eigen principes, je mening bepalen. Geen voorgekookte besluiten, maar discussies en schorsingen om even met elkaar de positie van de fractie te bepalen. Positief.