Sinds de bibliotheek met al haar papieren schatten naar de benedenverdieping van de Tiliander is verhuisd, is er op de eerste etage plaats voor minstens zo belangrijke activiteiten. Het sociaal team en de maatschappelijke partners van onze gemeente zullen, naar verwachting medio 2019, een gezamenlijk zorgloket gaan vormen in het ontmoetingshuis. Dit sociaal team bestaat uit organisaties zoals bijvoorbeeld ContourdeTwern, Juvans en de GGD, welke nu gehuisvest zijn in het gebouw tegenover de brandweer. De centrale ligging van de Tiliander en de laagdrempeligheid die het gebouw kent maakt dat wij dit een zeer geschikte locatie vinden voor een zorgloket.

De ambitie voor één loket is niet van vanavond. Tijdens de bespreking van de perspectiefnota eerder dit jaar heeft PrO al gepleit voor één gecentreerde plek om alle sociaal-maatschappelijke partners samen te brengen. Ten eerste om het voor onze inwoners eenvoudiger en helderder te maken waar zij om hulp terecht kunnen. Dit loket moet overigens volgens ons niet alleen fysiek gestationeerd worden, maar evengoed digitaal. En daarnaast voorzien wij dat dit een broedplaats zal worden voor innovatie en inspiratie op het gebied van sociale hulpverlening.

Ook is er, zoals u wellicht weet, een aantal sociaal ondernemers zeer ambitieus als het aankomt op het welzijn van onze inwoners. Dus behalve de eerder genoemde ‘grote bekenden’ vindt PrO dat ook de sociaal ondernemers een volwaardige plaats verdienen op de eerste etage. Zodat alle betrokken partijen elkaar regelmatig kunnen treffen om onze gemeenschap zo goed mogelijk te dienen.

Dat laatste aspect vond PrO van dermate belang dat we een motie indienden tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 december. De wethouder stemde ons gelukkig door toe te zeggen dat hij onze wens mee gaat nemen in de verdere uitvoeringsplannen. Wij houden hém aan zijn woord en houden ú op de hoogte van de ontwikkelingen.