De onverwachte afwijzing van de wethouderskandidaat van PrO door een aantal partijen uit de gemeenteraad, heeft voor de raadsvergadering van vanavond een sfeer gecreëerd waarin wij in een interpellatiedebat geen recht kunnen doen aan de belangen van omwonenden en ondernemers van The Inside. Immers, nog nooit in de geschiedenis is het voorgekomen dat een wethouders kandidaat op deze wijze door de meerderheid van de raad wordt afgewezen. Bij dit feit dient vanavond stil te worden gestaan, want hierdoor is een politieke crisis ontstaan in Oisterwijk.

Wij hebben daarom de griffie verzocht het door ons op de agenda gezette interpellatiedebat, wat overigens niet gaat over open houden of sluiten van The Inside maar over de randvoorwaarden waaronder activiteiten kunnen plaatsvinden, te verschuiven naar de volgende raadsvergadering. Dus zeker geen angst of afstel, maar tijdelijke uitstel.

Ruud van der Star
Namens de fractie PrO