fbpx

Actueel

GEPLAATST IN: Uncategorized OP:

Inspirerend keukentafelgesprek over cultuur

Op 6 december vond ons tweede keukentafelgesprek plaats. Dit keer over cultuur. Vertegenwoordigers van 10 culturele instellingen zaten aan de keukentafel die opgesteld was in de Krekul. Het was een inspirerend gesprek tussen betrokkenen die allen het beste voor hebben met de gemeente Oisterwijk. Het terugnemen van het raadsvoorstel door een meerderheid van de Raad verbaasde […]

Lees dit nieuws
GEPLAATST IN: Uncategorized OP:

Tweede keukentafelgesprek over de cultuurvisie

Op 18 november jl besloot de gemeenteraad van Oisterwijk met meerderheid van stemmen de Startnotitie Cultuurvisie 2011-2015 van de agenda te halen. De reden bleef onduidelijk. De startnotitie wordt nu opnieuw in procedure gebracht, te beginnen bij de vergadering van de commissie Inwonerszaken op 9 december a.s. De fractie PrO was fel tegen bovengenoemd uitstel. […]

Lees dit nieuws
GEPLAATST IN: Uncategorized OP:

Het eerste keukentafel gesprek een feit!

Op dinsdag 2 november 2010 was het eerste keukentafelgesprek een feit. Een grote tafel gedekt met een Brabantsbont tafelkleed, wat lekkers en koffie en thee en de avond kon beginnen. Vanaf half 8 liepen verschillende genodigden de zaal van de Coppele binnen, allemaal met een eigen verhaal, een eigen achtergrond. De verhalen aan de keukentafel […]

Lees dit nieuws
GEPLAATST IN: Uncategorized OP:

Verbinding

Uit de kernwaardendiscussie die we onlangs als PrO hebben gevoerd kwam als één van de belangrijke kernwaarde ‘verbinding’ naar voren. Organisaties die bindend zijn voor onze gemeenschap moeten we koesteren. Dit weekend heb ik mogen aanschouwen hoe een vriendengroep jongeren, Bourgondiërs geheten, dit thema zonder enige vorm van subsidie op een geweldige wijze gestalte heeft […]

Lees dit nieuws

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte.