De klachten over de veehouderij aan de Oisterwijksebaan blijven aanhouden. Bewoners van het Westend voelen zich niet gehoord door de gemeente en hebben een wijkvereniging opgericht. Deze vereniging telt inmiddels al 200 leden.

Onderaan dit bericht vindt u een film van Oisterwijk in Beeld over de stankoverlast in het Westend en hoe dit door de bewoners wordt ervaren.

Ook PrO blijft zich zorgen maken over de veehouderij aan de Oisterwijksebaan. Onderstaand bericht stuurden we daarom naar het college.

Geacht college,

 

Van verschillende kanten is ons gebleken dat de mestfabriek aan de Oisterwijksebaan regelmatig draait. PrO verzoekt u dringend op korte termijn handhavend op te treden omdat zonder vergunning ook proefdraaien niet is toegestaan. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat er mest van elders wordt aangevoerd, wat volgens de regels een overtreding is. Wij verzoeken u dan ook ook controle uit te oefenen op de mestboekhouding. Eerder heeft de raad zich duidelijk uitgesproken tegen verdere uitbreiding. Door de bouw van de mestverwerker, waarop volgens onze informatie tot op heden geen controle op is geweest, zijn de klachten uit de buurt en de verkeersbewegingen aanzienlijk toegenomen.

Graag vernemen wij z.s.m. uw acties.

Met vriendelijke groet,

Ruud van der Star
Fractievoorzitter PrO

 

Oisterwijk in Beeld: Westend in de stank