Oisterwijk, 29 juni 2017

Geacht college,

Hierbij willen wij reageren op de raadsinformatiebrief van 27 juni 2017 betreffende Ontwerpbeschikking Oisterwijksebaan 2a. Hierin meldt u dat dat u moet terugvallen op het Bestemmingsplan buitengebied ’94 als gevolg van amendering van het desbetreffende raadsbesluit.

Gisteren zijn zowel raadsleden van PrO als de griffie de hele dag bezig geweest met het opzoeken van het door u genoemde amendement, waarop u volgens de RIB uw beslissing heeft gebaseerd. De conclusie van het verhaal is dat dit amendement helemaal niet bestaat. In de raadsinformatiebrief had moeten staan dat het het gevolg is van een raadsbesluit, genomen 16 april 2015, nl. raadsvoorstel 15/15.

Zoals u bekend is ,is dit raadsbesluit genomen met instemming van de fracties van AB, VVD en PGB en met de stemmen van PrO tegen.

Wij als fractie storen ons in hoge mate aan dit soort verkeerde informatie. Na een verkeerde publicatie in de Staatscourant over de ontsluiting Pannenschuur is dit in korte tijd de 2e ernstige fout op Ruimtelijke zaken. We mogen toch aannemen dat een RIB, die in het college is besproken, de juiste informatie bevat.

Wij verzoeken u dringend de eerdere RIB in te trekken en met een nieuwe RIB te komen waarin duidelijk wordt aangegeven hoe uw besluit tot stand is gekomen. Voor de toekomst verzoeken wij u indien u in raadsinformatiebrieven naar besluiten verwijst, deze besluiten duidelijk te benoemen en de datum van het besluit te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Ruud van der Star