Geachte heer/ mevrouw Scholtes en van Dam,

Afgelopen week ontvingen wij als raadsleden van de gemeente Oisterwijk een raadsinformatiebrief m.b.t. de uitbreiding van een varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 2a te Oisterwijk. Uit de informatie die het college in deze brief verstrekt, en waarin delen uit uw rapportage worden aangehaald, en ook uit uw rapport, maken wij op dat u geen bezwaar heeft tegen uitbreiding van deze varkenshouderij.

Als fractie in de gemeenteraad van Oisterwijk spreken wij onze verbazing uit over deze opstelling. Immers, al jaren is de gezondheid van omwonenden van dit bedrijf in gevaar, omdat het bedrijf op minder dan 250 meter van de bebouwde kom met een grote woonwijk ligt en er direct tegenover het bedrijf zich ook een burgerwoning bevindt. Bovendien is in augustus 2016 al door de OMWB geconstateerd dat de bestaande luchtwassers onvoldoende functioneren en is dat tot op heden het geval.

Wij vragen ons, samen met omwonenden, af hoe uw standpunt te rijmen is met het in juni 2015 ingenomen standpunt van de landelijke GGD aan lagere overheden om geen nieuwbouw of uitbreiding toe te staan binnen 250 meter van elke burgerwoning.

U gaat in uw advies uit van afname van emissie. Technisch gezien heeft u hier zeker gelijk in, maar de realiteit laat zien dat alles afhankelijk is van de werking van deze technische installaties. Uit onderzoek blijkt dat deze installaties in een groot aantal gevallen niet de emissiereductie bewerkstelligen die in optimale toestand zou kunnen worden gehaald. Toch wordt in elk onderzoek uitgegaan van deze optimale prestatie van de installatie. Kunt u ons aangeven waarom u bij dit soort adviezen uit blijft gaan van de theoretisch optimale situatie? Dit temeer omdat bij betreffend bedrijf jammer genoeg door de OMWB herhaaldelijk is geconstateerd dat deze theoretische situatie bij dit bedrijf bijna nooit bestaat.

Dat daarnaast door uw eigen organisatie is vastgesteld dat mensen in de directe omgeving van dit soort bedrijven meer klachten aan de luchtwegen hebben, maakt uw advies aan de gemeente Oisterwijk in deze voor ons dan onbegrijpelijk.

Graag vernemen wij voor 15 augustus uw reactie hierop.

Met vriendelijke groet,

Ruud van der Star
Fractievoorzitter PrO

Foto: Jan Kahanek