Nieuwsbrief

PrO vraagt om meer controle

De klachten over de veehouderij aan de Oisterwijksebaan blijven aanhouden. Bewoners van het Westend voelen zich niet gehoord door de gemeente en hebben een wijkvereniging opgericht. Deze vereniging telt inmiddels al 200 leden.

Onderaan dit bericht vindt u een film van Oisterwijk in Beeld over de stankoverlast in het Westend en hoe dit door de bewoners wordt ervaren.

Ook PrO blijft zich zorgen maken over de veehouderij aan de Oisterwijksebaan. Onderstaand bericht stuurden we daarom naar het college.

Geacht college,

 

Van verschillende kanten is ons gebleken dat de mestfabriek aan de Oisterwijksebaan regelmatig draait. PrO verzoekt u dringend op korte termijn handhavend op te treden omdat zonder vergunning ook proefdraaien niet is toegestaan. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat er mest van elders wordt aangevoerd, wat volgens de regels een overtreding is. Wij verzoeken u dan ook ook controle uit te oefenen op de mestboekhouding. Eerder heeft de raad zich duidelijk uitgesproken tegen verdere uitbreiding. Door de bouw van de mestverwerker, waarop volgens onze informatie tot op heden geen controle op is geweest, zijn de klachten uit de buurt en de verkeersbewegingen aanzienlijk toegenomen.

Graag vernemen wij z.s.m. uw acties.

Met vriendelijke groet,

Ruud van der Star
Fractievoorzitter PrO

 

Oisterwijk in Beeld: Westend in de stank

Oisterwijksebaan: een open brief aan de GGD

Oisterwijksebaan: een open brief aan de GGD

Geachte heer/ mevrouw Scholtes en van Dam,

Afgelopen week ontvingen wij als raadsleden van de gemeente Oisterwijk een raadsinformatiebrief m.b.t. de uitbreiding van een varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 2a te Oisterwijk. Uit de informatie die het college in deze brief verstrekt, en waarin delen uit uw rapportage worden aangehaald, en ook uit uw rapport, maken wij op dat u geen bezwaar heeft tegen uitbreiding van deze varkenshouderij.

Als fractie in de gemeenteraad van Oisterwijk spreken wij onze verbazing uit over deze opstelling. Immers, al jaren is de gezondheid van omwonenden van dit bedrijf in gevaar, omdat het bedrijf op minder dan 250 meter van de bebouwde kom met een grote woonwijk ligt en er direct tegenover het bedrijf zich ook een burgerwoning bevindt. Bovendien is in augustus 2016 al door de OMWB geconstateerd dat de bestaande luchtwassers onvoldoende functioneren en is dat tot op heden het geval.

Wij vragen ons, samen met omwonenden, af hoe uw standpunt te rijmen is met het in juni 2015 ingenomen standpunt van de landelijke GGD aan lagere overheden om geen nieuwbouw of uitbreiding toe te staan binnen 250 meter van elke burgerwoning.

U gaat in uw advies uit van afname van emissie. Technisch gezien heeft u hier zeker gelijk in, maar de realiteit laat zien dat alles afhankelijk is van de werking van deze technische installaties. Uit onderzoek blijkt dat deze installaties in een groot aantal gevallen niet de emissiereductie bewerkstelligen die in optimale toestand zou kunnen worden gehaald. Toch wordt in elk onderzoek uitgegaan van deze optimale prestatie van de installatie. Kunt u ons aangeven waarom u bij dit soort adviezen uit blijft gaan van de theoretisch optimale situatie? Dit temeer omdat bij betreffend bedrijf jammer genoeg door de OMWB herhaaldelijk is geconstateerd dat deze theoretische situatie bij dit bedrijf bijna nooit bestaat.

Dat daarnaast door uw eigen organisatie is vastgesteld dat mensen in de directe omgeving van dit soort bedrijven meer klachten aan de luchtwegen hebben, maakt uw advies aan de gemeente Oisterwijk in deze voor ons dan onbegrijpelijk.

Graag vernemen wij voor 15 augustus uw reactie hierop.

Met vriendelijke groet,

Ruud van der Star
Fractievoorzitter PrO

Foto: Jan Kahanek

Oisterwijksebaan: een open brief aan het college

Oisterwijk, 29 juni 2017

Geacht college,

Hierbij willen wij reageren op de raadsinformatiebrief van 27 juni 2017 betreffende Ontwerpbeschikking Oisterwijksebaan 2a. Hierin meldt u dat dat u moet terugvallen op het Bestemmingsplan buitengebied ’94 als gevolg van amendering van het desbetreffende raadsbesluit.

Gisteren zijn zowel raadsleden van PrO als de griffie de hele dag bezig geweest met het opzoeken van het door u genoemde amendement, waarop u volgens de RIB uw beslissing heeft gebaseerd. De conclusie van het verhaal is dat dit amendement helemaal niet bestaat. In de raadsinformatiebrief had moeten staan dat het het gevolg is van een raadsbesluit, genomen 16 april 2015, nl. raadsvoorstel 15/15.

Zoals u bekend is ,is dit raadsbesluit genomen met instemming van de fracties van AB, VVD en PGB en met de stemmen van PrO tegen.

Wij als fractie storen ons in hoge mate aan dit soort verkeerde informatie. Na een verkeerde publicatie in de Staatscourant over de ontsluiting Pannenschuur is dit in korte tijd de 2e ernstige fout op Ruimtelijke zaken. We mogen toch aannemen dat een RIB, die in het college is besproken, de juiste informatie bevat.

Wij verzoeken u dringend de eerdere RIB in te trekken en met een nieuwe RIB te komen waarin duidelijk wordt aangegeven hoe uw besluit tot stand is gekomen. Voor de toekomst verzoeken wij u indien u in raadsinformatiebrieven naar besluiten verwijst, deze besluiten duidelijk te benoemen en de datum van het besluit te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Ruud van der Star

De mislukte verkoop gymzaal Nic. Van Eschstraat kost Oisterwijk 400.000 euro

De mislukte verkoop gymzaal Nic. Van Eschstraat kost Oisterwijk 400.000 euro

In totaal heeft het niet doorgaan van de verkoop van de gymzaal aan de Nic. Van Eschstraat de inwoners van de gemeente Oisterwijk 400.000 euro aan belastinggeld gekost. 285.000 euro is er betaald aan de projectontwikkelaar om van de verkoop af te kunnen. En daarbij komen nog eens minstens 115.00 euro aan bijkomende kosten. En dat door blunders en overmoed van het college van B en W bestaande uit wethouders van de VVD en AB.

Op vragen van PrO over de bijkomende kosten van deze mislukte verkoop is duidelijk geworden dat de belastingbetaler voor de gemaakte kosten nog eens voor € 115.000,- opdraait. Alleen al aan advocaatkosten is zo’n € 88.000,- uitgegeven zonder enig resultaat! Daarnaast is door ambtenaren 250 uren besteed aan deze zaak. Ook dient de gemeente de rechtbank te betalen voor de gemaakte kosten.

In totaal is dus ruim € 400.000,-  uitgegeven door dit College, geld dat aan zoveel andere zaken in Oisterwijk besteed had kunnen worden. Daarnaast blijft de gemeente zitten met een pand waarvan de bestemming inmiddels zo is beperkt dat verkoop uiterst moeilijk zal worden. Als je dat meerekent (het pand was eigenlijk voor 250.000 euro verkocht) is de totale schade meer dan 650.000 euro.

PrO roept nog even in herinnering dat bij de eerste zitting bij de rechtbank door de ontwikkelaar de gemeente een schikking is aangeboden van  € 100.000,- , dat door de gemeente hooghartig werd afgewezen. De opmerking  van het college in de raadsinformatiebrief van mei 2017 dat de schikking nu 230.000 euro “goedkoper” is dan het aanvankelijk vonnis van de rechtbank is dan ook geheel ongepast.

Nieuwsbrief

Categorieën

augustus 2017
m D w d v Z Z
« jul    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Archief