Nieuwsbrief

De mislukte verkoop gymzaal Nic. Van Eschstraat kost Oisterwijk 400.000 euro

De mislukte verkoop gymzaal Nic. Van Eschstraat kost Oisterwijk 400.000 euro

In totaal heeft het niet doorgaan van de verkoop van de gymzaal aan de Nic. Van Eschstraat de inwoners van de gemeente Oisterwijk 400.000 euro aan belastinggeld gekost. 285.000 euro is er betaald aan de projectontwikkelaar om van de verkoop af te kunnen. En daarbij komen nog eens minstens 115.00 euro aan bijkomende kosten. En dat door blunders en overmoed van het college van B en W bestaande uit wethouders van de VVD en AB.

Op vragen van PrO over de bijkomende kosten van deze mislukte verkoop is duidelijk geworden dat de belastingbetaler voor de gemaakte kosten nog eens voor € 115.000,- opdraait. Alleen al aan advocaatkosten is zo’n € 88.000,- uitgegeven zonder enig resultaat! Daarnaast is door ambtenaren 250 uren besteed aan deze zaak. Ook dient de gemeente de rechtbank te betalen voor de gemaakte kosten.

In totaal is dus ruim € 400.000,-  uitgegeven door dit College, geld dat aan zoveel andere zaken in Oisterwijk besteed had kunnen worden. Daarnaast blijft de gemeente zitten met een pand waarvan de bestemming inmiddels zo is beperkt dat verkoop uiterst moeilijk zal worden. Als je dat meerekent (het pand was eigenlijk voor 250.000 euro verkocht) is de totale schade meer dan 650.000 euro.

PrO roept nog even in herinnering dat bij de eerste zitting bij de rechtbank door de ontwikkelaar de gemeente een schikking is aangeboden van  € 100.000,- , dat door de gemeente hooghartig werd afgewezen. De opmerking  van het college in de raadsinformatiebrief van mei 2017 dat de schikking nu 230.000 euro “goedkoper” is dan het aanvankelijk vonnis van de rechtbank is dan ook geheel ongepast.

De keuzes van PrO

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de Perspectiefnota besproken. Dit is een stuk waarin het College van Burgemeester en Wethouder opschrijft wat ze voor de komende jaren belangrijk vindt, hoe ze naar Oisterwijk kijkt en wat ze de komende jaren wil bereiken. Het is eigenlijk een aanloop naar de begroting, waarin alle plannen financieel vertaald worden.

Laten we duidelijk zijn: de keuzes van dit College van AB en VVD zijn niet de keuzes van PrO. Dit college gelooft dat vooral door het steunen van ondernemers het goed komt met onze samenleving. Wij als PrO kiezen voor  een solidaire samenleving waarin we ook voor elkaar zorgen. Dat is de reden dat PrO donderdag tegen deze perspectiefnota heeft gestemd. Immers, je kan niet voor een stuk zijn dat bol staat van keuzes die wij niet onderschrijven.

Een paar voorbeelden ter verduidelijking:

 • Het College wil een accountmanager voor ondernemers aanstellen. Dat is nodig omdat ondernemers met hun vragen vastlopen in het gemeentehuis. Nu is het zo dat uit onderzoek blijkt dat ook initiatiefnemers van burgerinitiatieven vastlopen in het gemeentehuis. Je zou dus ook kunnen denken aan een accountmanager voor burgerinitiatieven. Maar is dat wel de juiste weg? Wij vinden van niet. Als je constateert dat organisaties vastlopen moet je op het gemeentehuis iets veranderen en niet weer een ambtenaar extra daarvoor benoemen.
 • Al jaren wordt een tekort aan betaalbare woningen geconstateerd. Veel jongeren kunnen in hun eigen Oisterwijk/ Moergestel geen betaalbare woning vinden en worden gedwongen uit te wijken naar omliggende gemeentes. Dat komt omdat we te weinig sociale huurwoningen hebben. En toch wil dit college niet meer betaalbare woningen bouwen.
 • Het college wil aan de verenigingen aan de Vennenlaan (sportpark Gemullehoeken), zoals de rugby en de atletiek, maar geen garantie geven dat ze niet naar de ‘Sportboulevard’ moeten. PrO vindt dat die verenigingen er prima zitten en wil geen geld verspillen aan dure verplaatsingen.
 • Oisterwijk heeft de afgelopen jaren een fonds gekend voor maatschappelijke initiatieven. (MIGO) Dit fonds dat geheel buiten de gemeente om werd beheerd door inwoners heeft fantastische projecten ondersteund. Nu dit fonds afloopt stelt het college, tegen het voorstel dat in de evaluatie wordt gedaan, voor om daar voortaan 20.000,-  per jaar minder aan uit te geven.
 • Parkeren rond het centrum. Het blijft een eindeloos verhaal, waarbij het College vindt dat ze heel goed bezig zijn door allerlei kleine deeloplossingen te doen. Nu gaat de bewegwijzering weer een beetje aangepast worden. Maar echte oplossingen zoals het instellen van blauwe zones in straten waar het mis is daar wil dit College niet aan. U en PrO weten beter.
 • PrO wil een risico analyse en onderzoek naar de gevolgen van een samengaan met Haaren op de organisatie (gemeentehuis)
 • PrO wil een structurele oplossing voor de problemen aan de Oisterwijksebaan waar inwoners uit het Westend nog steeds overlast hebben van de varkens en mestverwerking. Hierover schrijft het college niks in haar perspectiefnota.
 • PrO wil dat de keuze voor het bevorderen van meer langzaam verkeer in daden wordt omgezet. Ook hierover geen voorstellen van het college en blijft het bij goede voornemens .
 • PrO wil dat de gemeente het voorbeeld geeft op het gebied van duurzaamheid en zelf met voorstellen komt. In de nota laat het college het over aan initiatieven van organisaties en uit de samenleving.

Zijn we het dan nergens mee eens als PrO? Jazeker, PrO is blij dat het College is teruggekomen is op haar eerdere idee om het fonds voor burgerinitiatieven helemaal te beëindigen. We zijn ook blij dat de wegen, voet- en fietspaden eindelijk grondig worden aangepakt. En we staan helemaal achter het besluit om alle recreatieparken grondig aan te pakken en op te schonen. En natuurlijk zijn we blij dat we samen tot een uitstekende invulling van KVL zijn gekomen. Maar dat alles was voor PrO toch veel te mager om in te stemmen met de perspectiefnota.

PrO wil meer duidelijkheid over de kosten rondom de Nic. Van Eschstraat

Gisteren las u op onze site over de oude gymzaal aan de Nic.Van Eschstraat en de fouten die het college daarbij maakte, wat zorgde voor een flinke schikking van € 285.000,-. Maar blijft het bij dit bedrag of zijn er nog veel meer kosten mee gemoeid? PrO wil hierover graag meer duidelijkheid en stelt daarom onderstaande vragen aan het college.

Aan het College van B&W Oisterwijk

Vragen art. 34

Geachte college,

Graag wil PrO antwoord op de volgende vragen:

 1. Wat zijn de totale advocaatkosten geweest voor de gemeente Oisterwijk in de procesvoering m.b.t. Gymzaal Nic. Van Eschstraat? Graag uitgesplitst in kosten 1e procedure en kosten twee advocatenkantoren hoger beroep?

 2. Welk bedrag is tijdens het hoger beroep aangeboden door de koper als schikkingsbedrag?

 3. Wat zijn de kosten voor juridisch advies geweest in deze zaak?

 4. Wat zijn de proceskosten bij de rechtbank geweest in deze zaak?

 5. Hoeveel uren zijn er ambtelijk en bestuurlijk aan deze zaak besteed inclusief de aanwezigheid bij de rechtsgang?

 6. Kunt ons tenslotte een overzicht geven van griffiekosten die met beide rechtszaken gemoeid waren?

Met vriendelijke groet,

Ruud van der Star
Fractievoorzitter PrO

Fouten college kosten Oisterwijkse inwoners tonnen

Een opeenstapeling van fouten en het stellig blijven geloven in het eigen gelijk bij de verkoop van de gymzaal aan de Nic. Van Eschstraat, gaat de Oisterwijkse gemeenschap veel geld kosten. Dat blijkt uit een dossieronderzoek van politieke partij PrO.

Uit de onderzochte stukken blijkt dat bij het vaststellen van het betreffende bestemmingsplan verzuimd is op de plankaarten aan te geven hoeveel woningen op de betreffende percelen gebouwd mochten worden. Eén van de percelen betrof de oude gymzaal aan de Nic. Van Eschstraat. Pas maanden ná de verkoop kwam het college achter de fout. Onmiddellijk werd een herstelbesluit aan de gemeenteraad voorgelegd. Maar in de stukken voor de gemeenteraad vermeldde het College niet dat er reeds één perceel verkocht was. Ook bij het tweede raadsvoorstel, namelijk het ‘vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan’ werd niet vermeld dat één perceel verkocht was. Hierdoor wijzigde de raad de bouwrechten van het perceel waar de oude gymzaal op ligt, zonder op de hoogte te zijn van de verkoop.

Uiteraard meldde de koper zich vervolgens, omdat hij niet akkoord ging met minder mogelijkheden, dan aanvankelijk uit de tekening van het bestemmingsplan bleek. Lang bleek vervolgens het College (AB en VVD) volhouden dat ze niks verkeerd hadden gedaan.

Maar uiteindelijk kwam er overleg en mocht de koper toch twee woningen buiten de gymzaal en drie kantoorunits in de gymzaal realiseren. Eind goed, al goed, zou je zeggen, maar nee.

begrotingHet College vond dat de koper dan wel € 125.000,- meer voor de grond moest betalen boven op de eerder overeengekomen grondprijs. Dit schoot bij de koper in het verkeerde keelgat. Hij spande een rechtszaak aan tegen de gemeente en was gedurende de rechtszaak zelf bereid de hele zaak voor € 100.000,- af te kopen. Maar nee, overtuigd van eigen gelijk wees de gemeente dit aanbod af. Vervolgens deed de rechter uitspraak en werd de gemeente Oisterwijk voor een schadebedrag van € 525.000,- veroordeeld.

Nog steeds overtuigd van haar eigen gelijk ging de gemeente in hoger beroep. Ze huurde hier zelfs twee advocatenbureaus voor in. Ook in het hoger beroep bood de koper een schikking aan, maar opnieuw werd deze door de gemeente afgewezen.

Woensdag heeft het College bekend gemaakt dat ze uiteindelijk overeenstemming heeft bereikt met de koper. Er is een schikking voor een bedrag van € 285.000,- afgesproken. Voor de duidelijkheid, uw belastinggeld.

In een volgend artikel zullen wij u informeren over de totale kosten, want naast het schikkingsbedrag zijn er ambtelijke en bestuurlijke kosten, advocaatkosten, griffiekosten bij de rechtbank en de gemiste opbrengst van € 250.000,-

Ruud van der Star
Fractievoorzitter PrO

Nieuwsbrief

Categorieën

juni 2017
m D w d v Z Z
« mei    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Archief