Nieuwsbrief

PrO lost verkiezingsbelofte 2014 in

Gemeente stelt vertrouwenspersoon Sociaal Domein in

Er komt een vertrouwenspersoon voor het sociale domein in Oisterwijk. Deze helpt mensen bij problemen bij het aanvragen van zorg of ondersteuning bij de gemeente. PrO lost daarmee een belangrijke verkiezingsbelofte uit 2014 in.

Vanaf 2012 hebben we als PrO om een zogenaamde Sociaal Raadsman gevraagd. Door de instelling van een vertrouwenspersoon wordt de belangrijkste functie van Sociaal Raadsman (onafhankelijk meehelpen bij het oplossen van problemen in het sociaal domein) ingevuld.

Er blijkt behoefte te zijn aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon, die inwoners de weg wijst in het sociale domein en die weet waar inwoners met hun vraag over de gemeente of over hun zorgaanbieder naar toe kunnen. Een vertrouwenspersoon luistert naar de problemen van een inwoner en helpt bij het oplossen, onder andere door te bemiddelen. Inwoners worden daarmee beter gehoord. Dit voorkomt dat inwoners de formele klachtenprocedure of beroepsprocedure moeten doorlopen, met het risico  dat de relatie op scherp komt te staan.

PrO heeft de noodzaak voor een vertrouwenspersoon toegelicht in haar discussienotitie ‘Meldpunt Sociaal Domein’ in mei 2016. Ze heeft de gemeentelijke commissie Inwoners -die hierover gaat- overtuigd van de noodzaak van zo’n onafhankelijk persoon, los van de gemeente en los van de instellingen die in Oisterwijk actief zijn op het sociale terrein. En nu hebben ook Burgemeester en Wethouders van Oisterwijk besloten een vertrouwenspersoon in te stellen. PrO is erg blij dat haar initiatief heeft geleid tot dit positieve resultaat. De vertrouwenspersoon gaat zo snel mogelijk aan de slag.

PrO, PGB en CDA slaan handen ineen over herindeling Haaren

Op de site van het Brabants Dagblad kunt u lezen over de brief die PrO, PGB en CDA gezamenlijk gestuurd hebben aan de provincie. Onderwerp van deze brief is de opsplitsing van Haaren en het verzoek om de herindeling niet eerder plaats te laten vinden dan 2022. Hieronder vindt u de betreffende brief.

Oisterwijk, 17 maart 2017

Aan: College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Onderwerp: advies Augusteijn inzake opsplitsing Haaren
Geacht College,

Als oppositiepartijen in de gemeente Oisterwijk hebben wij herhaaldelijk het College van B&W van Oisterwijk verzocht ook onze mening mee te nemen in het advies aan u over de opsplitsing van Haaren. Helaas waren het College en de coalitie niet bereid dit te honoreren. Om die reden ontvangt u dit schrijven.

Zoals u wellicht weet, is er door het overstappen van het CDA naar de VVD in onze raad een bijzondere meerderheid ontstaan van VVD en AB, bestaande uit 12 van 21 zetels. Naar onze mening vertegenwoordigen deze twee partijen echter niet de meerderheid vanuit het mandaat van onze inwoners. Samen komen zij immers tot 10 zetels; een minderheid dus. Wij hechten er daarom aan om, samen met het CDA in Oisterwijk, ook onze zienswijze aan u kenbaar te maken.

Voor ons staan democratie en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij kunnen als oppositiepartijen en CDA dan ook niet leven met een voorstel waarin de reguliere verkiezingen van maart 2018 worden uitgesteld naar november 2019. Het verlengen van de huidige bestuursperiode met bijna 2 jaar is ten eerste wettelijk gezien niet mogelijk, maar zet bovendien de kiezers buiten spel. Dat strookt in onze ogen niet met de democratische grondbeginselen van onze rechtstaat. Daarnaast blijft hierdoor voorlopig onduidelijk voor onze inwoners en voor ons als partijen of de verkiezingen volgend jaar wel of niet doorgaan.

Aangezien de gemeente Haaren inmiddels een andere keuze heeft gemaakt en omdat ons vanuit het Oisterwijks belang niet duidelijk gemaakt is waarom haast is geboden, kiezen wij voor een herindeling per 01-01-2022. Mocht onverhoopt blijken dat meer haast geboden is, dan kunnen wij leven met een eerdere herindelingsdatum per 01-01-2020, mits er een zorgvuldig proces wordt doorlopen (met inbreng van de inwoners) en de reguliere verkiezingen van maart 2018 gewoon doorgaan.

Omdat dit geluid u anders niet bereikt zou hebben, kiezen wij ervoor u gezamenlijk dit onder de aandacht te brengen. Omdat wij de consequenties van de gemaakte keuzes ernstig vinden voor de democratie in zijn algemeenheid en voor het CDA in Oisterwijk in het bijzonder, sturen wij u deze brief namens ons alle drie.

Graag zouden wij ons standpunt nog nader toelichten in een persoonlijk onderhoud. Wij zouden het zeer betreuren als de provincie eraan zou meewerken om onze kiezers op deze manier hun democratisch recht te ontnemen.

Hoogachtend,
Namens PrO,    Namens Partij Gemeente Belangen,     Namens CDA,

Ruud v/d Star    Carlo van Esch                                      Noël Suurmeijer

Nieuwsbrief

Categorieën

april 2017
m D w d v Z Z
« mrt    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Archief