Hulp bij het Huishouden (HH)

Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Oisterwijk (m.u.v. PrO) besloten om de enkelvoudige huishoudelijke ondersteuning niet meer te verstrekken binnen de Wmo en mensen die daar gebruik van maakten te verwijzen naar de particuliere markt.

In Oisterwijk kregen zo’n 500 mensen huishoudelijke ondersteuning via de gemeente vanuit de Wmo, waarvoor ze, afhankelijk van hun inkomen, een eigen bijdrage betaalden. Ze hadden daarvoor een indicatie HH1, om precies te zijn. Die indicatie gaf aan dat vastgesteld was dat deze mensen de huishoudelijke taken niet zelf konden uitvoeren of organiseren en dat de gemeente hen daarbij moest helpen.

Maar vanaf 1 januari moeten ze dit zelf gaan regelen, zelf hulp zoeken, zelf de vergoeding regelen en daar de administratie van bijhouden, zo is bepaald door de gemeenteraad.

De laatste stand van zaken

De gemeente is bezig om met al deze mensen gesprekken te voeren. In dat gesprek moet bepaald worden of deze mensen inderdaad deze taken zelf kunnen uitvoeren, of familie, vrienden, buren beschikbaar zijn om deze taken te kunnen uitvoeren of dat zij de zorg die zij nodig hebben kunnen inkopen bij een zorgverlener. Van belang is daarbij dat hun inkomen dat mogelijk maakt.

Wanneer mensen een laag inkomen hebben kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van huishoudelijke ondersteuning. Deze aanvraag moeten ze wel zelf indienen.

Wat staat er nog op de planning?

Voor 1 mei 2015 moeten deze gesprekken zijn  afgerond en heeft iedereen een besluit (brief) van de gemeente wat dit voor hem of haar betekent. Als iemand het niet eens bent met dit besluit dan kunnen zij bezwaar maken tegen dit besluit. Voor voorbeelden van brieven zie: http://wmohulp.blogspot.nl/

Acties

PrO heeft een meldpunt geopend over de zorg. Iedereen kan bij dit meldpunt terecht. U kunt er terecht met opmerkingen, ideeën of klachten over bijvoorbeeld Jeugdzorg, Passend Onderwijs, Werk en Inkomen (participatiewet) en zorg (WMO). U kunt er ook positieve ervaringen met ons delen. Al deze zaken kunnen worden gemeld aan PrO.

Dit kan via e-mail: Meldpunt@pro-oisterwijk.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderwerp Hulp bij het Huishouden?
Neem dan contact op met Jan de Laat.

 

Stuur een bericht

Standpunt van PrO

PrO vindt dat een te ingrijpend voorstel, voornamelijk omdat dat bij de indicatiestelling is vastgesteld dat zij deze taken niet zelf niet kunnen uitvoeren of organiseren en in de omstandigheden van deze mensen over het algemeen niets verbeterd is.

PrO vreest dat bij een groot deel van deze groep mensen de zorg niet meer geleverd gaat worden, omdat er geen familie, vrienden of buren zijn die dit voor hun willen doen en dat zij weinig inkomen hebben om de zorg in te kunnen kopen. Daardoor lopen we het risico dat dit deel van deze groep mensen buiten het gezichtsveld van gemeente en zorgverleners blijft en pas terugkomen wanneer de problemen zo groot zijn dat ‘dure’ professionele zorg ingezet moet worden.

PrO is van mening dat alleen via maatwerk en op de persoon gerichte ondersteuning ingezet moet worden om mensen te ondersteunen bij de problemen die zij hebben. Door het inzetten van ‘goedkope’ zorg zoals huishoudelijke ondersteuning kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen en wordt ‘dure’ zorg zo lang mogelijk vermeden. Mensen blijven nl. langer zelfredzaam in hun eigen woonomgeving.