In totaal heeft het niet doorgaan van de verkoop van de gymzaal aan de Nic. Van Eschstraat de inwoners van de gemeente Oisterwijk 400.000 euro aan belastinggeld gekost. 285.000 euro is er betaald aan de projectontwikkelaar om van de verkoop af te kunnen. En daarbij komen nog eens minstens 115.00 euro aan bijkomende kosten. En dat door blunders en overmoed van het college van B en W bestaande uit wethouders van de VVD en AB.

Op vragen van PrO over de bijkomende kosten van deze mislukte verkoop is duidelijk geworden dat de belastingbetaler voor de gemaakte kosten nog eens voor € 115.000,- opdraait. Alleen al aan advocaatkosten is zo’n € 88.000,- uitgegeven zonder enig resultaat! Daarnaast is door ambtenaren 250 uren besteed aan deze zaak. Ook dient de gemeente de rechtbank te betalen voor de gemaakte kosten.

In totaal is dus ruim € 400.000,-  uitgegeven door dit College, geld dat aan zoveel andere zaken in Oisterwijk besteed had kunnen worden. Daarnaast blijft de gemeente zitten met een pand waarvan de bestemming inmiddels zo is beperkt dat verkoop uiterst moeilijk zal worden. Als je dat meerekent (het pand was eigenlijk voor 250.000 euro verkocht) is de totale schade meer dan 650.000 euro.

PrO roept nog even in herinnering dat bij de eerste zitting bij de rechtbank door de ontwikkelaar de gemeente een schikking is aangeboden van  € 100.000,- , dat door de gemeente hooghartig werd afgewezen. De opmerking  van het college in de raadsinformatiebrief van mei 2017 dat de schikking nu 230.000 euro “goedkoper” is dan het aanvankelijk vonnis van de rechtbank is dan ook geheel ongepast.