Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de Perspectiefnota besproken. Dit is een stuk waarin het College van Burgemeester en Wethouder opschrijft wat ze voor de komende jaren belangrijk vindt, hoe ze naar Oisterwijk kijkt en wat ze de komende jaren wil bereiken. Het is eigenlijk een aanloop naar de begroting, waarin alle plannen financieel vertaald worden.

Laten we duidelijk zijn: de keuzes van dit College van AB en VVD zijn niet de keuzes van PrO. Dit college gelooft dat vooral door het steunen van ondernemers het goed komt met onze samenleving. Wij als PrO kiezen voor  een solidaire samenleving waarin we ook voor elkaar zorgen. Dat is de reden dat PrO donderdag tegen deze perspectiefnota heeft gestemd. Immers, je kan niet voor een stuk zijn dat bol staat van keuzes die wij niet onderschrijven.

Een paar voorbeelden ter verduidelijking:

  • Het College wil een accountmanager voor ondernemers aanstellen. Dat is nodig omdat ondernemers met hun vragen vastlopen in het gemeentehuis. Nu is het zo dat uit onderzoek blijkt dat ook initiatiefnemers van burgerinitiatieven vastlopen in het gemeentehuis. Je zou dus ook kunnen denken aan een accountmanager voor burgerinitiatieven. Maar is dat wel de juiste weg? Wij vinden van niet. Als je constateert dat organisaties vastlopen moet je op het gemeentehuis iets veranderen en niet weer een ambtenaar extra daarvoor benoemen.
  • Al jaren wordt een tekort aan betaalbare woningen geconstateerd. Veel jongeren kunnen in hun eigen Oisterwijk/ Moergestel geen betaalbare woning vinden en worden gedwongen uit te wijken naar omliggende gemeentes. Dat komt omdat we te weinig sociale huurwoningen hebben. En toch wil dit college niet meer betaalbare woningen bouwen.
  • Het college wil aan de verenigingen aan de Vennenlaan (sportpark Gemullehoeken), zoals de rugby en de atletiek, maar geen garantie geven dat ze niet naar de ‘Sportboulevard’ moeten. PrO vindt dat die verenigingen er prima zitten en wil geen geld verspillen aan dure verplaatsingen.
  • Oisterwijk heeft de afgelopen jaren een fonds gekend voor maatschappelijke initiatieven. (MIGO) Dit fonds dat geheel buiten de gemeente om werd beheerd door inwoners heeft fantastische projecten ondersteund. Nu dit fonds afloopt stelt het college, tegen het voorstel dat in de evaluatie wordt gedaan, voor om daar voortaan 20.000,-  per jaar minder aan uit te geven.
  • Parkeren rond het centrum. Het blijft een eindeloos verhaal, waarbij het College vindt dat ze heel goed bezig zijn door allerlei kleine deeloplossingen te doen. Nu gaat de bewegwijzering weer een beetje aangepast worden. Maar echte oplossingen zoals het instellen van blauwe zones in straten waar het mis is daar wil dit College niet aan. U en PrO weten beter.
  • PrO wil een risico analyse en onderzoek naar de gevolgen van een samengaan met Haaren op de organisatie (gemeentehuis)
  • PrO wil een structurele oplossing voor de problemen aan de Oisterwijksebaan waar inwoners uit het Westend nog steeds overlast hebben van de varkens en mestverwerking. Hierover schrijft het college niks in haar perspectiefnota.
  • PrO wil dat de keuze voor het bevorderen van meer langzaam verkeer in daden wordt omgezet. Ook hierover geen voorstellen van het college en blijft het bij goede voornemens .
  • PrO wil dat de gemeente het voorbeeld geeft op het gebied van duurzaamheid en zelf met voorstellen komt. In de nota laat het college het over aan initiatieven van organisaties en uit de samenleving.

Zijn we het dan nergens mee eens als PrO? Jazeker, PrO is blij dat het College is teruggekomen is op haar eerdere idee om het fonds voor burgerinitiatieven helemaal te beëindigen. We zijn ook blij dat de wegen, voet- en fietspaden eindelijk grondig worden aangepakt. En we staan helemaal achter het besluit om alle recreatieparken grondig aan te pakken en op te schonen. En natuurlijk zijn we blij dat we samen tot een uitstekende invulling van KVL zijn gekomen. Maar dat alles was voor PrO toch veel te mager om in te stemmen met de perspectiefnota.