Bijzondere bijstand is er voor elke inwoner in Oisterwijk. De toekenning van bijzondere bijstand is aan strenge regels verbonden.
In 2013 is de regeling voor het laatst vastgesteld door de raad. Toen hoorde je niemand over de bedragen. Nu het BD het aan vluchtelingen koppelt is opeens de beer los en gaat men vragen stellen. Het gaat overigens om vluchtelingen die  na uitgebreid onderzoek van de overheid een vergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven; de vergunninghouders Het zijn dus nieuwe Nederlanders.

Afgelopen jaren hebben alle partijen uit de raad van Oisterwijk deel uitgemaakt van het college. Dus als je nu dan allerlei vragen gaat stellen of bedragen ter discussie stelt heb je boter op je hoofd. Je bent gewoon medeverantwoordelijk geweest.

PrO voelt niks voor incidentpolitiek, waarbij direct na wat telefoontjes van inwoners beleid wordt bijgesteld. We zitten midden in een evaluatie van het armoedebeleid, waar PrO overigens al jaren om vraagt, en we moeten in deze evaluatie kijken naar wat in deze tijd past. PrO staat voor een ruimhartig armoedebeleid, juist nu door de maatregelen van de overheid er voor de inwoners die het minder goed hebben fikse knelpunten ontstaan. Daarbij zijn wij aan regels van de overheid gebonden, want een gemeente mag geen inkomenspolitiek voeren. Vooral voor ouderen, mensen met een beperking en hulpbehoevenden is veel steun weggevallen. Dat is ook de reden dat PrO er altijd voor gepleit heeft ‘de hulp in de huishouding’ niet te korten. Gelukkig heeft de hoogste rechter nu bepaald dat dat zomaar niet kan en kunnen we in Oisterwijk de zaak gaan repareren. Ook dat maakt deel uit van het armoedebeleid.

Wat de bijzondere bijstand betreft. Wij willen dit bij de evaluatie meewegen in het totale plaatje. Wat heeft Oisterwijk over voor armoedebeleid en hoe verdelen we met elkaar dat geld? Dus nu niet snel ingrijpen op een onderdeel omdat er onrust is ontstaan.

Ruud van der Star, fractievoorzitter.