Onderwerp:

Bebouwen van het terrein van de voormalige kartonnagefabriek aan de Baerdijk/ Rode Brugstraat 3-5—7 te Oisterwijk

Laatste stand van zaken:

Bureau SITE heeft naar aanleiding van de gesprekken een eindadvies voorgelegd over de invulling van de locatie Baerdijk/Rode Brugstraat.

Voorstel:

  • Percelen Rode Brugstraat 3-5-7: minimaal 7 grondgebonden eengezinswoningen met ontsluiting aan de Baerdijk.
  • Twee bouwlagen met kap, kappen als ensemble gepositioneerd
  • Maximale goothoogte van 9 en 12 meter
  • 1 parkeerplaats op eigen terrein

Eigenaar van het perceel zegt zich niet te kunnen vinden in het eindadvies en wil meer bouwen. Dreigt naar de rechter te stappen. Enkele omwonenden zijn tegen een aaneensluitende voorgevel aan de Baerdijk en hebben nog bezwaar tegen de hoogte van de bebouwing.

Wat staat er nog op de planning?

Op 26 februari staat dit onderwerp opnieuw op de agenda van de raad. De commissie RZ heeft zich unaniem achter het voorstel van bureau SITE geschaard en daarmee is dit agendapunt een hamerstuk tijdens de raadsvergadering.

Na het raadsbesluit is de verwachting dat beide partijen  naar de rechter zullen gaan om het plan bijgesteld te krijgen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Baerdijk?
Neem dan contact op met Ruud van der Star.

 

Stuur een bericht

Standpunt van PrO

PrO is altijd tegen het 1e plan aan de Baerdijk geweest. Dit plan bestond uit een groot aantal appartementen en betekende het totaal volbouwen van de locatie tot onacceptabele hoogte.

Bijna was het plan toch doorgegaan, omdat vanaf tekening moeilijk te zien was wat voor massa men wilde bouwen. Om dat in beeld te brengen heeft PrO in de commissievergadering in 2012 een maquette geëist, zodat het bouwvolume inzichtelijk werd. Deze maquette heeft uiteindelijk de doorslag gegeven in het afwijzen van het plan.

PrO heeft een aantal keren met buurtbewoners overlegd en heeft zich op de locatie door omwonenden laten rondleiden.

PrO vindt dat bureau SITE uitstekend werk heeft verricht en staat volledig achter het advies dat het bureau aan het college heeft voorgelegd. Wij zullen dan ook instemmen met dit raadsvoorstel.